มจพ.กรุงเทพฯ

การเดินทาง สามารถมากับรถประจำทาง สาย32,33, 64, 90,97,117,175,203,ปอ. 32ปอ. 97,ปอ. 203 และ ปอ.543 หรือ รถตู้โดยสารปรับอากาศวิ่งระหว่าง มจพ.-เซ็นทรัลลาดพร้าว

IEE

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้งอยู่ อาคาร 89 ชั้น 8
คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 8641

© 2022 All Rights Reserved.