มาแล้ว Automation Camp ครั้งที่ 2
ค่ายอบรมเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
 
การอบรมเน้นการอัฟเดทเทคโนโลยีและปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีการแนะแนวการเรียนต่อและอาชีพในสายงานนี้
 
รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566