23 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตรเครื่องมือวัดความดันและการสอบเทียบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี บรรยายโดย ผศ.ดร.วงศกร วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีวิศวกรและบุคลากรจากบริษัท บริษัท โปรสเปคเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการสอบเทียบ เข้าอบรมในครั้งนี้
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงานบริษัท โปรสเปคเทคโนโลยี จำกัด เนื้อหามุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดความดัน เช่น เกจวัด และ ทรานสมิตเตอร์ รวมถึงการสอบเทียบ และการประเมินความไม่แน่นอน ตามมาตรฐานสากล เช่น DKD R 6-1 การอบรมดำเนินทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ