วันที่ 24-26 เมษายน 2567
ภาพบรรยากาศ การอบรม 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรเครื่องมือวัดความดันและการสอบเทียบ
2. หลักสูตรเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการสอบเทียบ
3. หลักสูตรวาล์วควบคุมและการทดสอบ
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี
ได้มีวิศวกรและบุคลากรจาก บริษัท บิลิเจ้นท์ จำกัด เข้าอบรมในครั้งนี้ วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.วงศกร วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงาน บริษัท บิลิเจ้นท์ จำกัด เนื้อหามุ่งเน้นด้าน
1. เทคโนโลยีเครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น เกจวัด ทรานสมิตเตอร์ การสอบเทียบ การประเมินความไม่แน่นอน ตามมาตรฐานสากล เช่น DKD R 6-1, UKAS M3003
2. วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน เช่น ชนิดของวาล์วและตัวขับเคลื่อน การปรับตั้งตัวกำหนดตำแหน่ง การทดสอบตัวเรือนและการรั่วไหล ตามมาตรฐานสากล เช่น API598, ANSI FCI
โดยการอบรมครั้งนี้ดำเนินการทั้งเชิงทฤษฎีและลงปฏิบัติจริงกับเครื่องมือเกรดอุตสาหกรรม