วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี ได้จัดทำ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ปีการศึกษา 2566” ณ วัดหนองงูเหลือม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยได้ร่วมกันทำการพัฒนา ทำความสะอาด และซ่อมแซม ในการนี้กลุ่มนักศึกษาได้ทำการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์